Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X
Ngày đăng 14/08/2019 | 17:04  | Lượt xem: 671

Sáng ngày 14/8/2019, Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X để bàn và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Văn Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lỗ Xuân Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 05 đồng chí: Đào Vương Long – Chánh Văn phòng Huyện ủy, Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Đường Anh Đức – Bí thư Huyện đoàn, Nguyễn Huy Mạnh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Đào Văn San – Chánh án Tòa án nhân dân huyện; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chúc mừng 05 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đỗ Minh Tuấn, hội nghị thảo luận về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh.

Đ/c Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao Ban Tổ chức Huyện ủy – cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch trình duyệt và ban hành theo quy định.

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm các yêu cầu theo các nội dung tại Chỉ thị số 35-CT/TƯ  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo, căn cứ vào Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy, Kế hoạch của Huyện ủy ủy sẽ ban hành sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp mình bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt yêu cầu, tiến độ quy định.

                                                                                         Ngô Hà