HUYỆN ỦY MÊ LINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI MƯƠI SÁU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA X
Ngày đăng 25/06/2020 | 11:21  | Lượt xem: 302

Sáng ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi sáu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X bàn về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; hội nghị cũng thực hiện quy trình theo Đề án công tác nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; trưởng các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện; bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc. Về phía đại biểu Thành phố có các đồng chí: Phí Minh Hải - Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Nguyễn Văn Khoa - Phó trưởng phòng quận, huyện, thị - Ban Tổ chức Thành ủy.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh để chuẩn bị tiến tới Đại hội XI Đảng bộ huyện. Huyện ủy đã tập trung triển khai chủ đề 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”; chỉ đạo các cấp ủy từ huyện tới cơ sở chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ huyện, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội XIII của Đảng. Huyện ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị huyện đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Đặc biệt, đã huy động sự vào cuộc tích cực của Nhân dân, phát huy vai trò từ cơ sở của các thôn, tổ dân phố; ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh.

Huyện ủy đã lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các nhiệm vụ kinh tế được triển khai đảm bảo kế hoạch; tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 11.668 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị duy trì nề nếp; văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội đảm bảo; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo, tổ chức Tết cho nhân dân được thực hiện chu đáo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần quyết liệt, chủ động.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nội chính, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 cơ bản hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra; 15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện cơ bản đạt theo kết hoạch. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Huyện ủy và các cấp ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy, Kế hoạch 255-KH/HU của Huyện ủy. Hoàn thành đại hội cấp chi bộ và cấp cơ sở, không xảy ra vướng mắc, phức tạp của đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn, đó là: Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số cấp ủy có lúc chưa kịp thời; chất lượng phản ánh dư luận còn chung chung. Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI Đảng bộ huyện ở một số cấp, ngành chưa thực sự chủ động, chưa có điểm nhấn nổi bật chào mừng đại hội; dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện;…

Từ những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại, Huyện ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua; tuyên truyền về công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; thực hiện đồng bộ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chú trọng công tác phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những điều kiện thuận lợi và khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2020.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả của Đảng bộ huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không được chủ quan, lơ là, nhất là khi dịch vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vì thời điểm này dịch tả lợn Châu phi đang diễn biến phức tạp. Cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc cần khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp cán bộ để ổn định bộ máy, nhất là sau đại hội không để có “khoảng trống” ảnh hưởng đến hoạt động, điều hành của địa phương. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiếp tục rà soát việc chi trả chế độ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tập trung xây dựng thành công nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

Phùng Xuân Huy