Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi tư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X
Ngày đăng 02/12/2019 | 17:00  | Lượt xem: 461

Chiều ngày 02/12/2019, Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi tư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X. Các đồng chí: Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Văn Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Hội nghị lần thứ hai mươi tư, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp bàn về các nội dung quan trọng như: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; Phương án điều chỉnh, điều hòa kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 và đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cần tập trung rà soát toàn bộ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện, các chỉ tiêu 8 Chương trình công tác, 4 Nghị quyết Chuyên đề của Thành phố, 6 Chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy để thực hiện; làm rõ, cụ thể từng chỉ tiêu, nhiệm vụ; đối với các chỉ tiêu chưa hoàn thành, cần phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, tiến tới tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2015 - 2020.Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế trong năm 2020 đạt 8,5% trở lên và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về kinh tế trong Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.Thực hiện tốt hơn nữa các Đề án đã báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy và được HĐND huyện thông qua tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện; nhất là các công trình trọng điểm. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; giải quyết dứt điểm các điểm tập kết, chung chuyển rác thải ven các trục đường, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; hoàn thành việc cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn. Chuẩn bị các công trình điểm chào mừng Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện. Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, xã hội; đẩy mạnh thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ quan và nơi công cộng. Bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu toàn huyện không còn hộ nghèo. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó cần tập trung các giải pháp tuyên truyền, vận động để phụ huynh học sinh đưa con em quay lại trường học, đảm bảo quyền được học tập của trẻ em. Chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách chính sách an sinh xã hội, đào tạo lao động, tạo việc làm. Chú trọng củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm cuối năm 2019; thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính trị, định hướng dư xã hội trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI Đảng bộ huyện, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; chủ động triển khai các nhiệm vụ ngay sau đại hội.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Quan tâm chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh tý 2020 vui tươi, phấn khởi, an lành, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Về công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách năm 2020, cần phát huy kết quả và ưu điểm của năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách; cần có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng ngân sách cũng như các giải pháp đảm bảo nguồn thu từ đất theo dự toán để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chung theo đúng quy định của pháp luật. Về chi ngân sách năm 2020, trong điều hành ngân sách, cần quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

Về cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 của huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo rà soát, báo cáo các lĩnh vực, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp; kiểm điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan có tính căn cơ; trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công. HĐND huyện cần tăng cường công tác giám sát đối với việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nên cần rà soát, hoàn thiện Kế hoạch để phù hợp với khả năng cân đối vốn thực tế và tình hình thực tiễn. Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn cần phải nghiên cứu chặt chẽ, nghiêm túc, kỹ lưỡng, thận trọng và tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định.

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2020 cần đảm bảo phương án cân đối, bố trí vốn phù hp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn (sau điều chỉnh) và tiến độ triển khai cũng như khả năng hấp thụ vốn ca các dự án; đồng thời các dự án đưa vào Kế hoạch năm 2020 phải đáp ứng các điều kiện về bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2015 - 2020 hướng tới tổ chức Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị huyện.

Ngô Hà