Huyện ủy Mê Linh: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Chuyên đề “Nâng cao năng lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách và các nguồn khác”
Ngày đăng 01/02/2019 | 18:28  | Lượt xem: 2965

Chiều ngày 30/01/2019, Huyện ủy Mê  Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Chuyên đề “Nâng cao năng lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách và các nguồn khác’. Đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 30/01/2019, Huyện ủy Mê  Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Chuyên đề “Nâng cao năng lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách và các nguồn khác’. Đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị được quan tâm chỉ đạo. Sự phối hợp giữa các cơ quan nội chính chặt chẽ, thường xuyên hơn. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ kháng cáo, kháng nghị thấp, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm. Việc sơ kết, tổng kết các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy và công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng được triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã gắn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng với chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nội chính huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng trong công tác nội chính; tiếp tục thực hiện các kế hoạch về triển khai các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng kéo dài; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục thực hiện Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng nhằm quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách với phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm minh’,…

 

                                                              Ngô Hà