Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh
Ngày đăng 06/07/2019 | 11:00  | Lượt xem: 6876

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ngày 06/7/2019, HĐND xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Theo đánh giá tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã tiếp tục ổn định và phát triển. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 đạt 74,6%; công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được chú trọng; công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm; các chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời; công tác quân sự thực hiện tốt; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND xã đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND.

Quang cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết; dành thời gian cho các đại biểu thảo luận, đóng góp vào các báo cáo, đưa ra những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Đại Thịnh cần có quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 đã đề ra. Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tiếp tục triển khai kế hoạch, giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

                                                                                                                                                Tin: Phạm Thu Hường

Ảnh: Trần Thành