Lịch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 03/08/2020 | 16:30  | Lượt xem: 513

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh có Thông báo số 2059-TB/HU về lịch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, sau khi xin ý kiến và được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ 04/8/2020 (thứ Ba) đến ngày 06/8/2020 (thứ Năm), tại Hội trường Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Mê Linh, với 258 đại biểu.

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Thông báo./.