Mê Linh sẵn sàng cho ngày hội lớn
Ngày đăng 28/07/2020 | 20:14  | Lượt xem: 452

Đến thời điểm này, huyện Mê Linh cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện. Với mục tiêu xây dựng huyện phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, Đại hội sẽ diễn ra từ 4-5/8/2020 với sự tham dự của 258 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.600 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Chuẩn bị chu đáo

Đảng bộ huyện Mê Linh có 37 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với hơn 8.600 đảng viên. Để bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp của huyện được thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Huyện ủy Mê Linh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, hướng dẫn và thành lập các đoàn kiểm tra, các tổ công tác chỉ đạo trực tiếp các đảng bộ, chi bộ cơ sở về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội. Do thực hiện tốt các bước chuẩn bị nên đến ngày 23-6-2020, 100% số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, sớm hơn một tuần so kế hoạch đề ra.

Khu vực trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện được chỉnh trang chào mừng Đại hội

Song song với chỉ đạo tổ chức Đại hội cơ sở, Huyện ủy Mê Linh còn tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Công tác xây dựng văn kiện và đề án nhân sự đã được Huyện ủy chuẩn bị kỹ lưỡng. Huyện ủy tiếp thu đầy đủ góp ý của các sở, ban, ngành thành phố; ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, của các doanh nghiệp, hợp tác xã, ngân hàng đóng trên địa bàn, cũng như ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới, với mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ huyện đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Công tác nhân sự được Huyện ủy chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, thực hiện đủ quy trình, đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội; bảo đảm cấp ủy khóa mới được giới thiệu là những đồng chí có phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI dự kiến gồm 37 và  Ban Thường vụ Huyện ủy khóa mới gồm 11 đồng chí.

Sẵn sàng cho kỳ đại hội thành công

Để đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Huyện ủy Mê Linh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cả hệ thống chính trị ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, lập thành tích chào mừng Đại hội.

Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội.

Huyện ủy chỉ đạo đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, băng cờ tại các khu vực trung tâm, trục đường chính, trụ sở cơ quan, đơn vị được, nhất là khu vực trụ sở Huyện ủy- HĐND – UBND huyện. Những ngày này, khắp các tuyến đường của huyện được trang trí cờ hoa, mang theo tinh thần quyết tâm, tin tưởng vào kỳ đại hội thành công.

Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện rất phấn khởi hướng về đại hội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, đảng viên thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh chia sẻ: “Tôi nhận thấy các đồng chí lãnh đạo huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2015-2020 đã luôn đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tôi mong, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI sắp tới sẽ sáng suốt chọn được những người thật sự có đức, có tài vào Ban Chấp hành để lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa...”.

Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội

Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” sẽ diễn ra trong 2 ngày  4 và 5-8-2020, với 258 đại biểu tham dự. Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương Hai Bà Trưng anh hùng; tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh nhanh, toàn diện, bền vững”.

Sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Mê Linh sẵn sàng cho ngày hội lớn! ./.

 

Bài: Nguyễn Tuyền

Ảnh: Hữu Thành