Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động ủy thác nguồn vốn ngân sách qua Ngân hàng chính sách xã hội
Ngày đăng 09/10/2018 | 10:24  | Lượt xem: 1469

Sáng ngày 09/10/2018, đoàn công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mê Linh về kiểm tra hoạt động ủy thác nguồn vốn ngân sách qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn huyện Mê Linh.

Sáng ngày 09/10/2018, đoàn công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mê Linh về kiểm tra hoạt động ủy thác nguồn vốn ngân sách qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn huyện Mê Linh.

Đ/c Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Mê Linh đã báo cáo kết quả thực hiện cho vay nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Mê Linh. 9 tháng đầu năm 2018, tổng nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác là 87.601 triệu đồng, trong đó nguồn Thành phố ủy thác là 87.577 triệu đồng, nguồn địa phương 3.024 triệu đồng. Doanh số cho vay năm 2017 là 39.175 triệu đồng với 1.089 hộ; đến ngày 30/9/2018, doanh số cho vay là 34.014 triệu đồng với 1.011 hộ. Tổng dư nợ đến ngày 30/9/2018 là 85.701 triệu đồng, trong đó số hộ đang dư nợ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật là 15.269 triệu đồng với 636 hộ; các đối tượng chính sác khác là 70.432 triệu đồng với 1.985 hộ. Công tác xây dựng kế hoạch vốn, rà soát nhu cầu của các đối tượng, việc thực hiện các cơ chế chính sách cho vay, bảo toàn vốn, việc xử lý các khoản vay rủi ro; công tác kiểm tra, giám sát  được thực hiện theo đúng quy định. Thông qua nguồn vốn vay, đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của hộ vay vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện nay đã giải quyết việc làm cho 855 lao động, số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 1.270 hộ (tỷ lệ 2,35%).

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, các phòng, ban, cơ quan liên quan của huyện cũng đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh nguồn vốn vay theo chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.sang cho vay giải quyết việc làm, tăng nguồn vốn cho huyện để huyện thực hiện tốt hơn nữa trong việc cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra thực tế tại hộ bà Nguyễn Văn Bẩy, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Mê Linh đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động ủy thác nguồn vốn ngân sách qua NHCSXH. Đồng thời đề nghị huyện Mê Linh đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, đơn vị của huyện có những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK & VV, giảm nợ quá hạn; trên cơ sở số hộ nghèo hàng năm, phòng Giao dịch NHCSXH phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện rà soát kỹ về số hộ nghèo, nhu cầu vay vốn của các hộ để chủ động lập và phân bổ dự toán hàng năm cho sát với tình hình thực tế của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với thành viên Ban đại diện NHCSXH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Về kiến nghị của huyện liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh nguồn vốn vay theo chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.sang cho vay giải quyết việc làm để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các hộ trên địa bàn, đề nghị UBND huyện báo cáo UBND Thành phố để được giải quyết theo quy định.

Sau khi làm việc tại huyện, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số hộ nghèo tại thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng để đánh giá hiệu quả hoạt động ủy thác nguồn vốn ngân sách qua Ngân hàng chính sách xã hội./.

Ngô Hà