Thông báo về mẫu hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 19/02/2021 | 17:27  | Lượt xem: 213

Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh có Thông báo số 13/TB-UBBC về mẫu hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Thông báo./.