Thông báo về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2020 để phòng dịch Covid-19
Ngày đăng 22/02/2021 | 10:30  | Lượt xem: 204

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Thông báo số 530/TB-UBND về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2020 để phòng dịch Covid-19.

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Thông báo./.