TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 24/11/2021 | 03:00  | Lượt xem: 162

Ngày 23 tháng 11 năm 2021 Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 – Quốc gia ra Thông báo số 947 về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Bấm vào đây để xem chi tiết Thông báo