Thường trực HĐND huyện Mê Linh giám sát kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại UBND thị trấn Chi Đông
Ngày đăng 05/12/2019 | 15:30  | Lượt xem: 248

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2019, ngày 05/12/2019, Thường trực HĐND huyện do đồng chí Phùng Minh Chiến - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại UBND thị trấn Chi Đông.

Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Chủ tịch UBMTTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện bầu cử tại thị trấn Chi Đông - thị trấn Quang Minh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTTQ, các cán bộ chuyên môn UBND thị trấn Chi Đông.

Toàn cảnh buổi giám sát tại thị trấn Chi Đông

Ngay từ đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thị trấn Chi Đông có nhiều cố gắng, đã bám sát chỉ đạo của huyện, Nghị quyết của HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, chú trọng triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. UBND thị trấn đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch, tổ chức các cuộc kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tăng cường giám sát, thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… để phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019.

Kết quả đạt được: Thu nhập từ các ngành kinh tế tăng 112,8% so cùng kỳ và đạt 109,6% kế hoạch; thu ngân sách có nhiều cố gắng, một số khoản thu vượt so kế hoạch giao (phí, lệ phí đạt 197,3%; các khoản thu khác đạt 299,4%; lệ phí môn bài đạt 108,5%).  Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng cơ bản thực hiện tốt; phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao phát triển; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa” được đẩy mạnh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, mừng thọ, nhất là vận động thực hiện tốt việc hỏa táng (đạt 96,4%); công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với hộ nghèo, đến nay trên địa bàn không còn hộ nghèo; công tác giáo dục ngày càng được nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất trường học được đầu tư đồng bộ; công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt; công tác an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo giữ vững, hoàn thành kế hoạch công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đạt kết quả thấp; chưa xây dựng kế hoạch xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn tại từ những năm trước; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện chậm.

Tại buổi giám sát đã có 07 ý kiến của đại biểu trong Đoàn giám sát yêu cầu giải trình và đề xuất một số giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Ngô Văn Súy - Chủ tịch UBND thị trấn Chi Đông tiếp thu và báo cáo làm rõ thêm các ý kiến của đại biểu trong Đoàn giám sát, đồng thời xác định trách nhiệm và nêu một số biện pháp UBND thị trấn sẽ triển khai thực hiện nhằm khắc phục tồn tại trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Văn Súy - Chủ tịch UBND thị trấn Chi Đông phát biểu tại buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phùng Minh Chiến - Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị thị trấn Chi Đông tiếp tục chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2019 theo kế hoạch đề ra, chú trọng: Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch. Đối với chỉ tiêu đang thực hiện chậm tiến độ, cần có thêm giải pháp mạnh để thực hiện hoàn thành sớm nhất. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý triệt để vi phạm mới và có kế hoạch xem xét xử lý vi phạm cũ; chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa phương, rà soát, phân loại các trường hợp khó khăn vướng mắc còn lại, phối hợp với phòng chuyên môn của huyện để xem xét giải quyết; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định, tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo phong quang, sạch đẹp, văn minh đô thị...

 

                                                                             Phạm Thu Hường