Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan từ vùng dịch
Ngày đăng 14/02/2020 | 17:37  | Lượt xem: 232

Tại Việt Nam, tính đến ngày 14/02/2020, còn 07 ổ dịch Covid-19 đang hoạt động, trong đó huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc đã được Bộ Y tế công bố là quy mô cấp huyện. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan từ vùng dịch, UBND huyện Mê Linh đã ban hành các Văn bản để chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19.

Ngày 14/02/2020, UBND huyện ban  hành Văn bản số 258/UBND-YT về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan từ vùng dịch. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tích cực phối hợp với lực lượng công an tiếp tục rà soát đến tận hộ gia đình, khu chung cư, trường học, công trường, nhà nghỉ, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, các khu trọ của học sinh, công nhân,…, lập danh sách, không được để sót người xuất phát từ, hoặc đi/đến/ở từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc chưa qua 14 ngày, lập danh sách báo cáo UBND huyện trước 11 giờ ngày 16/02/2020; giám sát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe hàng ngày, tuyên truyền hướng dẫn họ thực hiện các biện pháp để hạn chế lây lan mầm bệnh và kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để cách lý, hiệu quả. Công an huyện chủ trì, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, các đồn Công an  phối hợp các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, các doanh nghiệp trong KCN Quang Minh tiếp tục rà soát, lập danh sách, không được để sót người xuất phát từ, hoặc đi/đến/ở từ huyện Bình Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc chưa qua 14 ngày, lập danh sách báo cáo UBND huyện trước 11 giờ ngày 16/02/2020 để tổng hợp, báo cáo Thành phố và chỉ đạo việc quản lý, giám sát, cách lý, theo dõi y tế và tuyên truyền áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn lập danh sách các giáo viên, học sinh người đi/đến/ở từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc chưa qua 14 ngày, lập danh sách báo cáo UBND huyện trước 11 giờ ngày 16/02/2020; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế theo dõi, giám sát sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong nhà trường. Trung tâm Y tế huyện Mê Linh chỉ đạo trạm Y tế các xã, thị trấn và các bộ phận chuyên môn tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của các đối tượng cách ly và người trong diện phải giám sát sức khỏe để kịp thời phát hiện các ca nghi người mắc bệnh; khoanh vùng, xử lý theo quy định. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện rà soát, lập danh sách cán bộ thuộc đơn vị quản lý hiện đang ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc gửi về UBND huyện (qua phòng y tế) trước 11 giờ ngày 16/02/2020; theo dõi, giám sát sức khỏe và tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giảm nguy cơ lây lan, đồng thời chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, ngành y tế tổ chức tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và mọi người dân tích cực tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đề nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội  tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp trong KCN Quang Minh chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo huyện và các địa phương tiếp tục rà soát, quản lý người lao động đi/đến/ở/về từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong vòng 14 ngày; đôn đốc các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thường xuyên vệ sinh môi trường, khử khuẩn và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh tránh lây lan cho người lao động.

Ngô Hà