Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 90 quần chúng ưu tú
Ngày đăng 21/05/2020 | 21:32  | Lượt xem: 248

Sáng ngày 21/5/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (Lớp thứ 2 năm 2020). Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và 90 học viên là những quần chúng ưu tú thuộc 37 chi, Đảng bộ thuộc Đảng bộ huyện.

Quang cảnh Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp

Phát biểu khai mạc tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Lộc -  Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng nhằm trang bị cho các  quần chúng ưu tú có đầy đủ những kiến thức, và làm cơ sở đề nghị xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt nam. Do đó, đồng chí đề nghị lớp học diễn ra nghiêm túc, học viên tham dự đầy đủ khóa học, tập trung lắng nghe, trau dồi để trang bị đầy đủ kiến thức về Đảng, về Bác và đường lối Cách mạng Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề với nội dung chính: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc Lớp bồi dưỡng, 100% học viên sẽ làm bài kiểm tra đánh giá quá trình nghiên cứu, học tập; và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng Đảng.

Lớp học nhằm giúp các quần chúng ưu tú được trang bị đầy đủ những nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cở sở đó, mỗi học viên cần xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu, có những quan điểm, lập trường chính trị vững vàng nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào ở mỗi địa phương gắn với việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Minh Kiên