Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội
Ngày đăng 16/05/2019 | 11:00  | Lượt xem: 16226

Ngày 14/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN xã, thị trấn và chi hội trưởng phụ nữ năm 2019.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 01 ngày học tập, các học viên đã được bồi dưỡng 9 chuyên đề lớn: Nhiệm vụ Giám sát và phản biện xã hội liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em; hướng dẫn kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, đường dây nóng; công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới; một số kỹ năng cần thiết của Chi hội trưởng hình mới; kỹ năng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp; chính sách dân số trong tình hình mới; phòng chống xâm hại tình dục cho phụ nữ; kỹ năng tham vấn cho nạn nhân bị bạo lực giới; hướng dẫn xây dựng nhà sạch, vườn đẹp.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cán bộ hội cấp cơ sở nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng nghệp vụ công tác hội, công tác xã hội, qua đó, giúp đội ngũ cán bộ hội cấp cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, lãnh đạo quản lý, nâng cao kỹ năng phương pháp vận động hội viên phụ nữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Đây cũng là dịp để cán bộ phụ nữ cấp cơ sở giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo những kiến thức được học vào thực tế tại địa phương, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

                                                  Lê Kim Hoa – Trung tâm BDCT huyện