Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Thanh tra huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 10/05/2019 | 17:11  | Lượt xem: 11106

Sáng 09/5/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Thanh tra huyện Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội.

Tham dự lớp bồi dưỡng có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban thuộc UBND huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ tư pháp, địa chính, văn phòng - thống kê, cán bộ Bộ phận "Một cửa" các xã , thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Tiến Hào - Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản và một số điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018; một số vấn đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội Đảng; kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư ở cơ sở. Các học viên đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn trong quá trình áp dụng Luật Tố cáo năm 2018; tiếp công dân, giải quyết khiêu nại tại cơ quan, địa phương.

Thông qua lớp học giúp các học viên nắm vững kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng để thực hiện hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Lê Thị Kim Hoa (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện)