UBND huyện Mê Linh tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019
Ngày đăng 31/05/2019 | 18:00  | Lượt xem: 14667

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, công tác cải cách hành chính tiếp tục được huyện Mê Linh xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá.

Chiều ngày 31/5/2019, UBND huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho gần 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội truyền đạt kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính; nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phấn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kỹ năng ứng xử trong giao tiếp hành chính, thực hiện văn hóa công sở; nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã; nâng cao chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội trong thời gian tới; nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp một số vấn đề về phương pháp đánh giá về các chỉ số cải cách hành chính; làm rõ những nội dung cơ bản về cải cách hành chính; kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị cập nhật những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mới nhất, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị nói riêng và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện nói chung./.

 

Ngọc Dũng