UBND xã Vạn Yên tổ chức cưỡng chế vi phạm phần diện tích đất quỹ II đối với hộ ông Nguyễn Văn Tuyến, thôn Yên Nội
Ngày đăng 21/05/2019 | 16:00  | Lượt xem: 13094

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND xã Vạn Yên: số 86/QĐ-CCKPHQ ngày 24/4/2019 về việc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; số 91/QĐ-SĐCCKPHQ ngày 26/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/QĐ-CCKPHQ ngày 24/4/2019; sáng ngày 21/5/2019, tại thôn Yên Nội, UBND xã Vạn Yên đã tổ chức cưỡng chế vi phạm phần diện tích đất quỹ II đối với hộ ông Nguyễn Văn Tuyến, thôn Yên Nội.

Phần diện tích đất quỹ II UBND xã Vạn Yên quản lý sau cưỡng chế

Theo kế hoạch, UBND xã Vạn Yên thực hiện phá dỡ toàn bộ các công trình, hạng mục công trình, cây trồng trên phần đất quỹ 2 UBND xã quản lý tại thửa đất số 28+81, tờ bản đồ số 10, buộc ông Nguyễn Văn Tuyến trả lại diện tích quỹ đất công do UBND xã quản lý. Toàn bộ nội dung cưỡng chế trên đã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Trước khi cưỡng chế thi hành Quyết định số 86/QĐ-CCKPHQ ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND xã Vạn Yên về việc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; phá dỡ các công trình vi phạm, cây trồng trên phần đất quỹ II do UBND xã quản lý, UBND xã Vạn Yên đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Tuyến thực hiện theo nội dung tại Quyết định. Tuy nhiên, hộ ông Nguyễn Văn Tuyến không chấp hành.

Sau khi phá dỡ toàn bộ các công trình, hạng mục công trình, cây trồng trên phần đất quỹ II đối với hộ ông Nguyễn Văn Tuyến, UBND xã Vạn Yên thực hiện quản lý nhà nước theo thẩm quyền.

Kết thúc buổi cưỡng chế, người và phương tiện tham gia cưỡng chế được đảm bảo an toàn tuyệt đối; được nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ cao. Việc cưỡng chế vi phạm phần diện tích đất quỹ II đối với hộ ông Nguyễn Văn Tuyến, thôn Yên NộiVạn Yên thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, sự nghiêm minh của pháp luật, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Đất đai nói riêng và pháp luật nói chung của người dân./.

                                                                                                        Ngô Hà