Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh thông báo kết quả công tác xây dựng chính quyền năm 2020 tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 29/12/2020 | 11:00  | Lượt xem: 232

Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Mê Linh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày 21-22/12/2020.

Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Tân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thông báo kết quả công tác xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh năm 2020, trong đó nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước; năm xảy ra đại dịch Covid-19, trên địa bàn huyện đã có 13 ca dương tính tại thôn Hạ lôi xã Mê Linh; lũ lụt miền Trung đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã tác động trực tiếp đến tâm lý và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Trong tình hình chung đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020 đạt được những kết quả quan trọng.

Về công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Thành phố và của huyện liên quan đến công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 06/3/2020 về việc tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; Kế hoạch số 24/KH-MTTQ-BTT ngày 10/4/2020 về việc thông tin tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện; Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2020; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm ngày thành lập nước và các ngày lễ lớn của đất nước. Phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và tổ chức kỷ niệm và 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 -18/11/2020.

Về công tác giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn lựa chọn những nội dung giám sát phù hợp trên sở những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc. Ủy ban MTTQ huyện thành lập 06 đoàn, thực hiện 06 cuộc giám sát độc lập trong đó có 04 cuộc đối với Đảng ủy các : Tự Lập, Văn Khê, Thạch Đà, Vạn Yên và 02 cuộc giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, Công ty TNHH Sản xuất công nghiệp và Thương mại dịch vụ Linh Sơn. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện thành lập 06 đoàn kiểm tra, giám sát đối với MTTQ các xã, thị trấn: Chi Đông, Quang Minh, Tam Đồng, Thạch Đà, Thanh Lâm, Kim Hoa, Liên Mạc, Đại Thịnh, Tráng Việt, Tự lập, Tiến Thịnh về thực hiện Nghị quyết 42/NĐ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tham gia 10 cuộc giám sát trên các lĩnh vực, 06 cuộc giám sát của các Ban HĐND huyện. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức 10 cuộc giám sát trong đó có 06 cuộc với các nội dung: Việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm tại công an các xã Tráng Việt, Chi Đông, Tiến Thắng, Mê Linh, Kim Hoa, Hoàng Kim và 04 cuộc giám sát tại Công an huyện Mê Linh.

Đối với Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn cũng đã thành lập 41 đoàn Giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 48 cuộc giám sát về việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cư tri và Nhân dân. Tham gia phối hợp giám sát với chính quyền cùng cấp 37 cuộc.  Phát huy vai trò giám sát của nhân dân ở cơ sở, trong năm 2020 các ban Thanh tra nhân dân của 18 xã, thị trấn đã tổ chức 61 cuộc giám sát; các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thành lập 67 ban GSĐTCĐ với 379 thành viên, tham gia giám sát 79 công trình.

Về công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức 06 hội nghị phản biện xã hội đối với 06 dự thảo Đề án của UBND huyện. Trên cơ sở kết quả hội nghị phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổng hợp đầy đủ các kiến nghị phản biện gửi Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND cùng cấp. Việc tiếp thu ý kiến và phản hồi sau phản biện xã hội được cơ quan chủ trì thực hiện nghiêm túc.

Về công tác tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; 02 hội nghị với đoàn đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội có 232 cử tri dự với 31 ý kiến phát biểu và kiến nghị; 18 Hội nghị với các đoàn đại biểu HĐND huyện có 1.360 cử tri đến dự với 96 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Về công tác đối thoại, MTTQ huyện và MTTQ các xã, thị trấn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức 01 Hội nghị đối thoại cấp huyện; 23 hội nghị đối thoại cấp xã về việc đối thoại giữa gười đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân. Số người được triệu tập dự các hội nghị đối thoại là 1.511 người với 172 ý kiến góp ý, kiến nghị.  

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ảnh tình hình nhân dân luôn được Mặt trận các cấp quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. MTTQ huyện đã tiếp 10 lượt công dân nhận 15 đơn;  MTTQ các xã, thị trấn tổ chức 674 buổi tiếp công dân với tổng số lượt công dân được tiếp 534 lượt công dân, số đơn tiếp nhận 323 đơn. Sau khi nghiên cứu đã chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Số vụ việc hòa giải thành 124/180 vụ, đạt  69% (tăng 8% so với cùng kỳ). Về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, 18/18 xã, thị trấn hoàn thành việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân với 1.228 ý kiến.

Đ/c Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phát biểu Thông báo công tác xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ huyện năm 2020

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện cũng đã tổng hợp các ý kiến của Nhân dân để kiến nghị với HĐND huyện, với các nội dung như: Việc cấp đất dịch vụ cho nhân dân; công tác dồn ghép ruộng đất để xây dựng nông thôn mới đã cơ bản hoàn thành, nhưng việc giải quyết, xử lý các tồn tại như: thừa, thiếu đất của người dân cần được quan tâm giải quyết dứt điểm; một số HTX dịch vụ nông nghiệp đã chuyển đổi theo Luật HTX nhưng hoạt động chưa hiệu quả; quan tâm xây dựng, cải tạo, nạo vét hệ thống kênh mương để tạo điều kiện cho bà con nông dân sản xuất nông nghiệp; Nhân dân một số xã tiếp tục kiến nghị UBND thành phố Hà Nội dừng thực hiện Dự án Nghĩa trang Thiên đường Thanh Tước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nước sạch cung cấp cho 9 xã: Tự Lập, Tiến Thắng, Chu Phan, Hoàng Kim, Văn Khê, Thanh lâm, Tam Đồng, Vạn Yên, Kim Hoa,...

 

                                                                             Lê Đình Khoát