Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Chương trình “Chung tay phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 (nCvoV)” gây ra
Ngày đăng 17/02/2020 | 16:30  | Lượt xem: 356

Ngày 15/02/2020, tại trụ sở UBND các xã: Đại Thịnh, Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 (nCoV)” gây ra.

Trong khuôn khổ nội dung chương trình, Ban tổ chức đã cấp phát 198 chai nước rửa tay diệt khuẩn miễn phí cho 198 hộ gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn các xã: Đại Thịnh và xã Văn Khê.  

Các đ/c: Lê Đình Khoát – PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Đa Bẩy – Chủ tịch UBND xã Đại Thịnh cấp phát nước rửa tay Diệt khuẩn miễn phí cho các hộ cận nghèo tại xã Đại Thịnh

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung chỉ đạo, thực hiện. Khẩn trương tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân chủ động hạn chế đi lại qua huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đang có người mắc bệnh covid-19 theo khuyến cáo cáo của thành phố Hà Nội; tiếp tục rà soát các trường hợp trong diện phải cách ly y tế để thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế theo hướng dẫn tại Quyết định số 345/QD-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đặc biệt là ngành Y tế chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch covid-19; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch.

Chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID-19 (nCoV) gây ra” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

                                                                         Lê Đình Khoát