Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020; phát động ủng hộ Quỹ “ Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020
Ngày đăng 14/02/2020 | 17:42  | Lượt xem: 368

Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh năm 2020, ngày 13/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020 với nội dung kiểm điểm công tác Mặt trận tháng 1, tháng 2 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận tháng 3 năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai vậm động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020

 Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công tác Mặt trận tháng 1, tháng 2/2020 như: Việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại cơ quan, đơn vị theo Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ ngày 26/4/2018 của Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội ; việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; việc triển khai tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19; kế hoạch triển khai tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân; kế hoạch tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng của các xã, thị trấn; kết quả việc thực hiện vận động “Toàn dân thực hiện tang văn minh tiến bộ”; báo cáo dư luận xã hội tháng 02/2020.  Đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tháng 3 năm 2020 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, trong đó đặc biệt là tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020; tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân từ thôn, tổ dân phố đến cấp xã, thị trấn; tổ chức tham gia vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các xã, thị trấn; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2020.

Thông qua hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tiếp thu đầy đủ nội dung của Hội nghị và sẽ triển khai công tác Mặt trận tháng 3 năm 2020 đạt hiệu quả thiết thực.

Cùng trong ngày 13/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các tổ chức thành viên của MTTQ huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai Kế hoạch số 43/KH-MTTQ-BTT ngày 04/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, thời gian phát động từ ngày 10/02/2020, thời gian tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” từ ngày phát động đến ngày 25/3/2020. Đối tượng vận động là các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh. Về mức vận động, trong các cơ quan, đơn vị, vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 1 ngày thu nhập; vận động các đơn vị, các tổ chức kinh tế trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị; hình thức ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” cấp huyện và chỉ đạo cơ sở thực hiện vận động theo kế hoạch, tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ theo tài khoản của Ủy ban MTTQ huyện, số tài khoản: 3761.0.91049, mã QHNS: 9052552 tại Kho Bạc Nhà nước huyện Mê Linh; điện thoại liên hệ: 0243.525.2297.

Bằng hành động thiết thực, các đại biểu dự hội nghị đã trực tiếp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020, nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và quân, dân huyện Mê Linh hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa, đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam.

                                                                                  Lê Đình Khoát