Xây dựng thị trấn Quang Minh trở thành đô thị văn minh, cánh chim đầu đàn của huyện về phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng 22/05/2020 | 21:23  | Lượt xem: 230

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Quang Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 02 ngày 21 và 22/5/2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Thị Ánh Dương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

“Xây dựng thị trấn Quang Minh trở thành đô thị văn minh, cánh chim đầu đàn của huyện về phát triển kinh tế - xã hội” - là nhấn mạnh của đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Quang Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

Để đạt được mục tiêu đó, trong lãnh đạo phát triển kinh tế; đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát huy những lợi thế so sánh của thị trấn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mạnh hơn nữa theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ. Trong đó, chú trọng phát triển các lĩnh vực dịch vụ mới, thiết thực phục vụ đời sống dân sinh, người lao động làm việc trong khu công nghiệp sinh sống trên địa bàn thị trấn, có giá trị gia tăng cao. Củng cố và phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Quang Minh ra mắt Đại hội

Để xây dựng môi trường chính trị và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý thị trấn cần đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề an ninh, trật tự, khiếu nại, tố cáo ngay tại địa bàn dân cư, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành lập doanh nghiệp; khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và quản lý đô thị, mạnh dạn xây dựng thí điểm các tuyến phố kinh doanh thương mại đáp ứng nhu cầu trên địa bàn.

Song song với phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng thị trấn chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc mà nhân dân quan tâm. Chăm lo đời sống nhân dân, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, thị trấn cần làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Muốn vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí thành viên cấp ủy phải thực sự đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho các nhiệm kỳ tiếp theo./.

Phạm Minh