Xây dựng thị trấn Quang Minh trở thành đô thị văn minh, cánh chim đầu đàn của huyện về phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng 22/05/2020 | 21:23  | Lượt xem: 274

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Quang Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 02 ngày 21 và 22/5/2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Thị Ánh Dương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

“Xây dựng thị trấn Quang Minh trở thành đô thị văn minh, cánh chim đầu đàn của huyện về phát triển kinh tế - xã hội” - là nhấn mạnh của đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Quang Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

Để đạt được mục tiêu đó, trong lãnh đạo phát triển kinh tế; đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát huy những lợi thế so sánh của thị trấn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mạnh hơn nữa theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ. Trong đó, chú trọng phát triển các lĩnh vực dịch vụ mới, thiết thực phục vụ đời sống dân sinh, người lao động làm việc trong khu công nghiệp sinh sống trên địa bàn thị trấn, có giá trị gia tăng cao. Củng cố và phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.