TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 19/09/2019 | 11:30  | Lượt xem: 305
Ngày 29/8/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT về việc Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 10/09/2019 | 04:30  | Lượt xem: 507
Ngày 09/9/2019, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3870/UBND-TKBT về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Huyện Mê Linh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Ngày đăng 20/08/2019 | 05:07  | Lượt xem: 332
Là quê hương Hai Bà Trưng anh hùng, có bề dày truyền thống cách mạng, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân...

UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 16/08/2019 | 04:49  | Lượt xem: 279
Ngày 14/8/2019, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ...

MÊ LINH - SAU 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 02 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI

Ngày đăng 07/08/2019 | 02:58  | Lượt xem: 511
10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông...

Thành phố Hà Nội ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn

Ngày đăng 08/05/2019 | 04:30  | Lượt xem: 5955
Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên...

Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:30  | Lượt xem: 2088
Ngày 18 tháng 3 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/02/2019 | 05:10  | Lượt xem: 5482
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Ngày đăng 31/01/2019 | 09:30  | Lượt xem: 6701
Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo