TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/02/2019 | 17:10  | Lượt xem: 22
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Ngày đăng 31/01/2019 | 09:30  | Lượt xem: 23
Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo