TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 15/05/2021 | 16:57  | Lượt xem: 34
Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá...

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 05/05/2021 | 07:50  | Lượt xem: 24
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân...

Kế hoạch của UBND huyện Mê Linh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-UBND của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1955/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:30  | Lượt xem: 176
Ngày 14 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-UBND ngày...

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/05/2020 | 08:00  | Lượt xem: 189
Ngày 12 tháng 5 năm 2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà...

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày đăng 30/04/2020 | 09:00  | Lượt xem: 188
Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày đăng 15/04/2020 | 10:30  | Lượt xem: 169
Ngày 09 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Ngày đăng 19/09/2019 | 11:30  | Lượt xem: 479
Ngày 29/8/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT về việc Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 10/09/2019 | 04:30  | Lượt xem: 1047
Ngày 09/9/2019, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3870/UBND-TKBT về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Huyện Mê Linh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Ngày đăng 20/08/2019 | 05:07  | Lượt xem: 481
Là quê hương Hai Bà Trưng anh hùng, có bề dày truyền thống cách mạng, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân...

UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 16/08/2019 | 04:49  | Lượt xem: 445
Ngày 14/8/2019, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ...

MÊ LINH - SAU 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 02 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI

Ngày đăng 07/08/2019 | 02:58  | Lượt xem: 683
10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông...

Thành phố Hà Nội ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn

Ngày đăng 08/05/2019 | 04:30  | Lượt xem: 6070
Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên...

Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:30  | Lượt xem: 2187
Ngày 18 tháng 3 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/02/2019 | 05:10  | Lượt xem: 5592
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Ngày đăng 31/01/2019 | 09:30  | Lượt xem: 6863
Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo