TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kế hoạch của UBND huyện Mê Linh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-UBND của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1955/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/05/2020 | 08:30  | Lượt xem: 55

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện Mê Linh

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Kế hoạch./.