TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
Ngày đăng 19/09/2019 | 11:30  | Lượt xem: 353

Ngày 29/8/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT về việc Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết./.