TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 30/04/2020 | 09:00  | Lượt xem: 79

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bấm váo đây để xem chi tiết nội dung Quyết định./.