TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
Ngày đăng 20/03/2019 | 09:30  | Lượt xem: 2121

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Quyết định./.