TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 16/08/2019 | 16:49  | Lượt xem: 329

Ngày 14/8/2019, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có trưởng các phòng, bàn, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND và cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện.

Về đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Mê Linh, trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ Thư ký và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi. Hình thức dự thi theo hình thức Bài viết được trình bày bằng Tiếng Việt có dấu trên khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 hoặc Scan bài dự thi viết tay kèm hình ảnh minh họa và tư liệu, tài liệu liên quan (nếu có), gửi về địa chỉ email do Ban tổ chức cuộc thi của huyện lập. Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản về Dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (https:// dichvucong.hanoi.gov.vn).

Về việc thu, nộp bài thi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, đơn vị trường học có trụ sở đóng trên địa bàn huyện tổ chức triển khai cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân cư trú tại địa phương; Lập hòm thư điện tử để thu nhận bài thi, thời gian nhận bài thi trước 17h00 ngày 30/8/2019; tập hợp bài thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và người dân cư trú tại đơn vị mình gửi về hòm thư điện tử của Ban Tổ chức cuộc thi huyện: timhieudvcttmelinh@gmail.com; thời gian nộp bài thi trước 17h00 ngày 16/9/2019. Ban Tổ chức cuộc thi của UBND huyện tổ chức chấm sơ khảo bài thi, lựa chọn và tập hợp 100 bài dự thi xuất sắc gửi về hòm thư điện tử của Ban tổ chức cuộc thi Thành phố, thời gian trước 17h00 ngày 16/9/2019.

Thông qua cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ giải quyết,… nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thấy được lợi ích, hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết Thủ tục hành chính. Tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của huyện, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của huyện. Cuộc thi cũng là một trong những nội dung thiết thực nhằm hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngô Hà