UBND xã Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm

14/09/2022 | 17:20

NHCSXH HUYỆN MÊ LINH – UBND XÃ TIỀN PHONG

Trong những năm qua bên cạnh nhiệm vụ giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển sản xuất với nhiều ưu đãi giúp người dân thoát nghèo bền vững. UBND xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đã rất quan tâm chỉ đạo việc triển khai huy động tiết kiệm dân cư, tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện để tạo thêm nguồn vốn bổ sung, hỗ trợ đắc lực cho các đối tượng chính sách được thụ hưởng có thêm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

UBND xã Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm - Ảnh 1.

UBND xã Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm - Ảnh 2.

Tuyên truyền Huy động tiết kiệm dân cư qua các buổi Họp giao ban hàng tháng tại điểm giao dịch xã Tiền phong


Công tác huy động tiết kiệm tại xã Tiền Phong đang được thực hiện thông qua 2 hình thức là "huy động tiền gửi qua tổ TK&VV và huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân trong địa bàn xã". Quá trình thực hiện việc tuyên truyền vận động huy động tiền gửi tiết kiệm qua hai hình thức gửi trên, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, trưởng thôn phối hợp với NHCSXH huyện Mê Linh tuyên truyền, phổ biến nội dung huy động tiết kiêm tại các buổi họp thôn, các hội nghị tổ chức đoàn thể, trên hệ thống truyền thanh xã, ngoài ra trong các buổi giao dịch xã cán bộ ngân hàng thường xuyên tuyên truyền đến người dân về nội dung, hình thức, lãi suất huy động tiết kiệm,…để người dân hiểu khi gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH có những mục đích ý nghĩa gì, người dân có thể thực hiện giao dịch tại xã vào ngày giao dịch cố định của ngân hàng...

Đến nay, trên địa bàn xã đạt tổng dư nợ vốn tín dụng chính sách tại xã Tiền Phong đạt 32,3 tỷ đồng, với 14/14 Tổ TK&VV thực hiện ký hợp đồng ủy nhiệm với Ngân hàng để huy động tiền gửi của tổ viên trong tổ với số tiền huy động vốn tổng đến hết tháng 8/2022 đạt 4,3 tỷ đồng, tăng 551 triệu đồng so với đầu năm; huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân đạt 2.634 triệu đồng, tăng 117 triệu đồng so với đầu năm chiếm 61,2% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đã góp phần quan trọng giúp cho trên 200 khách hàng là các đối tượng chính sách khác được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH huyện Mê Linh để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ…

Qua kết quả đã đạt được với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống mạng lưới hội, thôn, tổ, xã Tiền Phong, kết quả nguồn huy động của xã đạt cao so với 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và hoàn hành kế hoạch Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện giao năm 2022. UBND xã Tiền Phong thấy cần thiết phải tiếp tục tăng cường và tích cực đẩy mạnh hơn nữa hoạt động huy động tiết kiệm dân cư trên địa bàn xã. Ngày 06/9/2022 Bà Vũ Thị Hoàng Hợp – Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban giảm nghèo xã đã khẩn trương tổ chức họp với các Ban, ngành, đoàn thể xã bàn giải pháp đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao ý thức tiết kiệm cho khách hàng, vừa bổ sung nguồn vốn để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngay sau buổi họp tất cả các Ban, ngành đoàn thể đã cùng vào cuộc để phối hợp với NHCSXH huyện Mê Linh thực hiện các biện pháp huy động tiền gửi tiết kiệm như: phát tờ rơi, phát loa truyền thanh,…

Trong thời gian tới và UBND xã Tiền Phong sẽ quyết tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm đến với mọi tầng lớp dân cư, đặc biệt là huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ chức, cá nhân đã được phòng giao dịch NHCSXH Mê Linh công khai thông tin về các hình thức gửi tiền, sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất tiền gửi tại Trụ sở UBND xã. Với việc nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng được thực hiện ngay tại các điểm giao dịch xã, đã góp phần giảm được chi phí đi lại và rủi ro cho khách hàng gửi tiền. Đặc biệt mức lãi suất tiền gửi tiết của NHCSXH hiện nay tương đương với mức lãi suất huy động của các Ngân hàng thương mại Nhà nước và gửi tiền tại NHCSXH được nhà nước đảm bảo 100% khả năng thanh toán. Do vậy, ngày càng thu hút nhiều khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH, phối hợp với hội, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền để khách hàng vay vốn tại các tổ TK&VV nâng mức gửi tiết kiệm tối thiểu hàng tháng, sẽ giúp người dân nhất là người có điều kiện kinh tế khó khăn và các đối tượng chính sách nâng cao ý thức tiết kiệm, có điều kiện để trả nợ, giảm gánh nặng khi đến thời hạn hoàn trả vốn vay. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân, góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn để cho vay, giúp cho các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp và thời gian vay dài để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

NHCSXH HUYỆN MÊ LINH – UBND XÃ TIỀN PHONG

UBND xã Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm - Ảnh 3.

Top