Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022

12/07/2022 | 22:25

Sáng ngày 12/7/2022, tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Mê Linh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2022.

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh – Trướng khoa Luật trường Đại học Công đoàn; Chu Thị Hậu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; Đỗ Đăng Khoa – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; các vị Thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Trưởng Ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh.

photo-1657639407339

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh – Trưởng khoa Luật trường Đại học Công đoàn truyền đạt nội dung công tác TTND, GSĐTCCĐ tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh – Trưởng khoa Luật trường Đại học Công đã quán triệt Chuyên đề "Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra nhân dân; giám sát đầu tư của cộng đồng", với nội dung: Vị trí, chức năng, vai trò của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; quy trình GSĐTCĐ dự án quy mô cấp xã, thị trấn; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong GSĐTCĐ trên địa bàn xã, thị trấn, thôn; giải quyết một số tình huống cụ thể trong giám sát đầu tư của cộng đồng; triển khai Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư cộng đồng; Luật đầu tư công liên quan đến giám sát đầu tư cộng đồng (Điều 74,75,76,77).

Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCĐ năm 2022, các học viên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, công tác TTND, GSĐTCCĐ ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TTND, GSĐTCCĐ để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của địa phương./.


Lê Đình Khoát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh

Top