VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh tổ chức hội nghị giao ban quý I/2019 công tác tín dụng chính sách xã hội
Ngày đăng 05/04/2019 | 14:30  | Lượt xem: 4302

Sáng 05/4/2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh tổ chức hội nghị giao ban quý I/2019 công tác tín dụng chính sách xã hội. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; đại diện các phòng, ban ngành đoàn thể và UBND các xã, thị trấn.

Đ/c Bùi Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh phát biểu tại hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm 2019, phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh thực hiện giải ngân 34,9 tỷ đồng, với 1.043 lượt khách hàng. Trong đó, giải ngân một số chương trình như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo là 0,4 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo là 7,3 tỷ đồng; nước sạch và VSMTNT là 10,2 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm là 16,8 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp gần 10 nghìn khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Công tác giao dịch được duy trì ổn định tại 18/18 xã, thị trấn. Việc huy động gửi tiết kiệm có ý nghĩa rất lớn đối với người nghèo, từng bước tạo lập thói quen tiết kiệm, tạo vốn tự có và làm quen với hoạt động tín dụng, tài chính. Thông qua nguồn vốn ưu đãi đã được đầu tư cho vay đúng đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhiều mô hình kinh tế của các hộ đã phát triển, cho hiệu quả kinh tế góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế của địa phương.

                                                                                           Ngô Hà