VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh tổ chức hội nghị giao ban quý II/2019 công tác tín dụng chính sách xã hội
Ngày đăng 12/07/2019 | 16:00  | Lượt xem: 3318

Sáng 12/7/2019, tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tiến Thắng, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh tổ chức hội nghị giao ban quý II/2019 công tác tín dụng chính sách xã hội. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; đại diện các phòng, ban ngành đoàn thể và UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2019, phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh thực hiện giải ngân 73,8 tỷ đồng, với 2.102 lượt khách hàng. Trong đó, giải ngân một số chương trình như: Hộ nghèo, Hộ cận nghèo là 0,4 tỷ đồng; Hộ mới thoát nghèo là 21,5 tỷ đồng; nước sạch và VSMTNT là 17 tỷ đồng; cho vay Giải quyết việc làm là 34 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp gần 10 nghìn khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Công tác giao dịch được duy trì ổn định tại 18/18 xã, thị trấn. Việc huy động gửi tiết kiệm có ý nghĩa rất lớn đối với người nghèo, từng bước tạo lập thói quen tiết kiệm, tạo vốn tự có và làm quen với hoạt động tín dụng, tài chính. Thông qua nguồn vốn ưu đãi đã được đầu tư cho vay đúng đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhiều mô hình kinh tế của các hộ đã phát triển, cho hiệu quả kinh tế góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế của địa phương.

Đ/c Quang Mạnh Hà – Giám đốc phòng Giao dịch NHCSXH huyện báo cáo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, bám sát chỉ đạo và chỉ tiêu kế hoạch giao, phòng Giao dịch NHCSXH huyện, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tích cực huy động các nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình trên địa bàn, nhất là nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện, nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm & vay vốn và tiền gửi dân cư tại Điểm giao dịch xã; tổ chức bình xét, cho vay đúng đối tượng vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả; đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đến hạn, lãi phát sinh tại cơ sở, hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, thu lãi, nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng và hoạt động của tổ tiết kiệm & vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát cơ sở, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu qủa để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; tăng cường rà soát, dự báo nợ tiềm ẩn trên toàn huyện để có kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ kịp thời.

Đ/c  Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Chu Phan phát biểu tại hội nghị

 Ngô Hà