VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội Khuyến học huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” năm 2018
Ngày đăng 27/09/2018 | 10:41  | Lượt xem: 143

Sáng ngày 26/9/2018, Hội Khuyến học huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” năm 2018. Đồng chí: Nguyễn Văn Xa – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sáng ngày 26/9/2018, Hội Khuyến học huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu”, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” năm 2018. Đồng chí: Nguyễn Văn Xa – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2018, Hội Khuyến học từ huyện tới cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt công tác khuyến học; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tích cực nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn huyện, kết quả các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2018, toàn huyện có 34% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập tiêu biểu”, “Dòng họ học tập tiêu biểu” đạt tỷ lệ 30%, “Cộng đồng học tập tiêu biểu” đạt tỷ lệ 32%. Phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Với những kết quả đạt được, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 05 cá nhân; Hội Khuyến học thành phố tặng Bằng khen cho 01 dòng họ Bùi Đình – xã Tráng Việt là “Dòng họ học tập tiêu biểu”; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng Giấy khen cho 01 dòng họ Đào Duy – xã Tiền Phong là “Dòng họ học tập tiêu biểu”; UBND huyện tặng Giấy khen cho 18 “Gia đình học tập tiêu biểu”; Hội Khuyến học huyện tặng Giấy khen cho 18 “Dòng họ học tập tiêu biểu” có thành tích trong phong trào Hội khuyến học năm 2018.


Đ/c Nguyễn Văn Xa – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xa - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong năm 2018 của các cấp Hội Khuyến học huyện Mê Linh; đồng thời đề nghị các cấp Hội Khuyến học huyện cần tiếp tục phối hợp, tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện; củng cố xây dựng Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, tăng cường liên kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền làm tốt công tác đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập trên địa bàn; phát huy các hình thức vận động, xây dựng quỹ Hội, tích cực động viên các nhà hảo tâm, các doanh nhân, tổ chức tham gia ủng hộ Quỹ khuyến học, tạo thêm nguồn lực góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong các trường học; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những gương “Người tốt, việc tốt”, có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, các đ/c: Nguyễn Văn Xa  – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố; Vũ Xuân Hảo – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân 
                                 


Đ/c Vũ Xuân Hảo – Chủ tịch Hội khuyến học huyện trao Giấy khen cho các 
“Dòng họ học tập tiêu biểu”.

                                                            Ngô Hà