VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”
Ngày đăng 18/09/2018 | 10:47  | Lượt xem: 244

Sáng ngày 18/9/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025.

Sáng ngày 18/9/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội về khởi nghiệp, phát triển kinh tế thúc thẩy hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội xây dựng Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” và đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.


Toản cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”. Các đại biểu đã bày tỏ quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện Đề án; đồng thời trao đổi, thảo luận, nêu ra những vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án.

Thực hiện Đề án của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Theo Kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 90% cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp huyện Mê Linh tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức và phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; 70% Hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; hỗ trợ 50 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập 01 mô hình Hợp tác xã và 01 tổ hợp tác, nhóm liên kết theo ngành nghề, lĩnh vực do phụ nữ quản lý; 700 phụ nữ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp, quản lý phát triển kinh tế.

Để thực hiện mục tiêu, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh sẽ tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; vận động, hướng dẫn phụ nữ thành lập các nhóm, tổ hợp tác theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhóm các doanh nghiệp do nữ làm chủ, chia sẻ kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tạo sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi kết nối các đơn vị, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ kết nối hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho phụ nữ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ khởi nghiệp có ý tưởng đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong hệ thống Hội; giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đề xuất cơ chế hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế…/.

         

Ngọc Dũng