VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Mê Linh thực hiện tốt các chính sách để giảm nghèo bền vững
Ngày đăng 18/03/2020 | 18:54  | Lượt xem: 355

Trong thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được huyện Mê Linh quan tâm, có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp. Từ đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy để tự vươn lên thoát nghèo của nhiều hộ nghèo, người nghèo.

Năm 2019, nhằm thực hiện tốt các chính sách giúp đỡ người nghèo, UBND huyện đã chủ động ban hành các Kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện như: Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo huyện Mê Linh; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Kế hoạch Hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn huyện Mê Linh; Kế hoạch về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956; các Quyết định phân bổ nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và nhiều văn bản khác để các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đặc biệt, ngày 09/7/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020”, trong đó, đã xây dựng một số chỉ tiêu chung của huyện, giải pháp thực hiện và giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo của từng xã, thị trấn với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019 trên địa bàn huyện Mê Linh cơ bản không còn hộ nghèo.

Hội nghị phản biện dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020” do Ủy ban MTTQ huyện tổ chức ngày 07/6/2019

Thực hiện chương trình giảm nghèo, UBND huyện đã bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra tập trung chỉ đạo, đầu tư nguồn lực và huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện. Cùng với sự hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân trong huyện tạo được phong trào xã hội hoá trong công tác giảm nghèo, đặc biệt là sự phấn đấu khắc phục khó khăn vươn lên của các hộ nghèo. Trong quá trình thực hiện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện, đảm bảo chỉ tiêu Thành phố giao. Hàng năm, huyện tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các công ty, doanh nghiệp tặng các suất quà để chăm lo tết Nguyên đán cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động các phòng, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, các công ty, doanh nghiệp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của huyện Mê Linh để có kinh phí hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ vay vốn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm… nhằm cải thiện và nâng cao đời sống, thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016: 11.455.000.000 đồng; năm 2017: 8.350.000.000 đồng, năm 2018: 2.620.000.000 đồng; đặc biệt năm 2019 là 46.627.000.000 đồng.

Mô hình trồng đào của các hộ tại xã Kim Hoa

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo phòng Lao động TB&XH phối hợp với phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính phủ, trong đó ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ chính sách xã hội: đào tạo 114 lớp nghề với tổng 3.915 học viên tham gia với các nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp ngắn hạn theo Quyết định 1956 của Chính phủ, trong đó có 1.032 học viên là người nghèo, giúp lao động trên địa bàn huyện có tay nghề vững vàng; sau đào tạo có khoảng trên 84% học viên có việc làm. Cùng với công tác đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm cho người lao động hàng năm đã góp phần giải quyết việc cho 2.300 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm tăng, đạt trên 91%. Cùng với Bảo hiểm xã hội huyện đã cấp gần 30 nghìn thẻ BHYT miễn phí mỗi năm cho thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo; hàng năm, huyện hỗ trợ tiền điện cho 5.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội với tổng số tiền là 778.000.000 đồng.

Mô hình chăn nuôi gia cầm tập trung tại xã Liên Mạc

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, UBND huyện hỗ trợ nhà ở cho 201 hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền hỗ trợ 7.145.000.000 từ nguồn ngân sách Thành phố và nguồn xã hội hóa; trong đó có các công ty, doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu như: Ngân hàng TMCP Công thương VN chi nhánh Quang Minh (995.000.000 đồng), Công ty Đầu tư xây dựng An Thịnh (500.000.000 đồng), Công ty Bất động sản AIC (500.000.000 đồng), Công ty cổ phần sữa Hà Nội Milk (240.000.000 đồng),… Các hộ nghèo sau khi được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa đều có nhà ở kiên cố, chất lượng, gọn gàng và khang trang; người dân phấn khởi, yên tâm tập trung lao động và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của Thành phố Hà Nội, huyện đã triển khai rà soát các đối tượng đủ điều kiện Thành phố hỗ trợ hàng tháng gồm 144 người thuộc các đối tượng như: Người cao tuổi cô đơn, Người khuyết tật đặc biệt nặng, Người mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, Thành phố còn có chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho thành viên hộ gia đình nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo; chính sách hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ chi phí học tập mức 100.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông.

Ngoài chính sách hỗ trợ thoát nghèo theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Thành phố Hà Nội, UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 02/7/2019 về việc thông qua Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020”, trong đó hỗ trợ thêm kinh phí đối với các hộ tự nguyện thoát nghèo để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; mức hỗ trợ 8.000.000 đồng/hộ đối với các hộ thoát nghèo thành hộ cận nghèo, 12.000.000 đồng/hộ đối với hộ thoát nghèo thành hộ có mức sống trung bình trở lên. Ngoài ra, các hộ sau khi thoát nghèo được hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, mức vay vốn tối đa 50.000.000 đồng/hộ, thời hạn vay tối đa 36 tháng.

Có thể nói, trong những năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao Huyện ủy, HĐND huyện; sự phối hợp hiệu quả của Uỷ ban MTTQ huyện; sự tham gia tích cực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn; sự ủng hộ của các Doanh nghiệp với nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ cụ thể đối hộ nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Mê Linh đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Đầu năm 2016, toàn huyện có 2.956 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5.96%; đến nay, toàn huyện còn 04 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,007%. Có 16/16 xã đã đảm bảo tiêu chí hộ nghèo về nông thôn mới. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; góp phần tăng thêm nguồn lực, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong năm 2020, huyện Mê Linh tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2010”; duy trì kết quả giảm nghèo cuối năm 2020, toàn huyện Mê Linh cơ bản không còn hộ nghèo; theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kịnh phí hỗ trợ sản xuất của các hộ nghèo, tránh tái nghèo.

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền; tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể với MTTQ và đoàn thể từ huyện tới cơ sở; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác giảm nghèo. Đồng thời, tập trung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu, rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo; khơi dậy ý chí tự trọng, thay đổi về nhận thức, sẵn sàng tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng, chủ động vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, giảm nghèo theo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của HĐND TP và các chính sách hỗ trợ cho người nghèo hiện hành. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhằm huy động sức mạnh của cộng đồng, xã hội để có nguồn lực hỗ trợ có hiệu quả cho người nghèo; thực hiện tốt việc lồng ghép các chính sách, chương trình để giúp cho người nghèo có điều kiện tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ngô Hà