VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Mê Linh tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018
Ngày đăng 27/08/2018 | 11:04  | Lượt xem: 174

Ngày 24/8/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018.

Ngày 24/8/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018. Trong đó, UBND huyện xác định rõ đối tượng, phạm vi rà soát là hộ gia đình đang sinh sống, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện. Phương pháp thực hiện thông qua đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập các thông tin về đặc điểm, điều kiện sống của các hộ gia đình để ước tính thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp các dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quy trình rà soát thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Thời gian thực hiện: Hội nghị triển khai, tập huấn trước ngày 31/8/2018; tiến hành rà soát từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018; họp thống nhất và công khai kết quả từ ngày 01/10/2018 đến 10/10/2018; ban hành Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ thoát ngoài, hộ thoát cận nghèo báo cáo UBND huyện trước ngày 01/11/2018; tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 10/11/2018; thu thập đặc điểm, nguyện vọng của các hộ, nguyên ngân nghèo và nhập dữ liệu vào phần mềm trước 30/11/2018.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; trong đó, giao phòng Lao động Thương binh và xã hội là cơ quan chủ trì, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây.

 

                                                                                          Nguyễn Tình