VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai 02 Đề án
Ngày đăng 11/07/2019 | 17:00  | Lượt xem: 2736

Ngày 11/7/2019, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai các Đề án: “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020”, “Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020 và đến năm 2025”. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, phòng Lao động, Thương binh & Xã hội, phòng Tư pháp – cơ quan tham mưu UBND huyện xây dựng Đề án nêu trên đã thông qua Quyết định phê duyệt và dự thảo kế hoạch triển khai đối với các Đề án trên địa bàn huyện. Các đại biểu dự đã thảo luận, trao đổi và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Đề án trên trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020”, “Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020 và đến năm 2025” được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 10. Ngày 05/7/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 1813/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020 và đến năm 2025”. Mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2020, 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả thiết thực và có chiều sâu; 100% các xã, thị trấn thực hiện tốt việc bố trí kinh phí, chi trả chế độ, chính sách trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải; hàng năm 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giảng viên dạy môn pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phấn đấu 60% người dân, đội ngũ học sinh, thanh thiếu niên và người lao động, doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật theo các chủ đề được quan tâm.

 

Đ/c Đỗ Quang Thắng – Trưởng phòng Tư pháp thông qua dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Mê Linh

Đối với Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 09/7/2019. Thông qua việc thực hiện Đề án nhằm thực hiện hỗ trợ 584 hộ nghèo thuộc huyện thiếu hụt các chỉ số tiếp cận đa chiều có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo nhằm mục tiêu đến cuối năm 2019, toàn huyện Mê Linh không còn hộ nghèo; tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ thoát nghèo, hộ cận nghèo tránh tái nghèo đến hết giai đoạn 2020. Đối với các hộ được hỗ trợ có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả để giảm bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, khi muốn chuyển đổi mục đích phương án đã được hỗ trợ phải báo cáo UBND các xã, thị trấn và chỉ thực hiện khi được phê duyệt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện giao phòng Lao động, Thương binh & Xã hội, phòng Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp khẩn trương hoàn thiện, trình UBND huyện ký, ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện; các phòng, ban chức năng của huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án, có các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.

Ngô Hà