VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ ‘Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019
Ngày đăng 24/01/2019 | 14:30  | Lượt xem: 703

Sáng 24/01/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ ‘Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.

Sáng 24/01/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ ‘Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019. 

Toàn cảnh hội nghị

Theo Kế hoạch, thời gian phát động từ ngày 21/01/2019, thời gian tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” từ ngày phát động đến ngày 10/3/2019. Đối tượng vận động là các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh. Về mức vận động, trong các cơ quan, đơn vị, vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập; vận động các đơn vị, các tổ chức kinh tế trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị. Hình thức ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” cấp huyện và chỉ đạo cơ sở thực hiện vận động theo kế hoạch, tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ theo tài khoản của Ủy ban MTTQ huyện, số tài khoản: 3761.0.91049, mã QHNS: 9052552 tại Kho Bạc Nhà nước huyện Mê Linh; điện thoại liên hệ: 04.35252.297.

Thông qua Kế hoạch nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và quân dân huyện Mê Linh hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa, đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam./.

                                                                            Ngô Hà