Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành và phát triển huyện Mê Linh gắn liền với thời đại các vua Hùng dựng nước, là địa bàn cư trú của các Lạc tướng, Lạc hầu dòng dõi vua Hùng
Xem thêm
Lịch sử hình thành và phát triển huyện Mê Linh gắn liền với thời đại các vua Hùng dựng nước, là địa bàn cư trú của các Lạc tướng, Lạc hầu dòng dõi vua Hùng
Xem thêm
Lịch sử hình thành và phát triển huyện Mê Linh gắn liền với thời đại các vua Hùng dựng nước, là địa bàn cư trú của các Lạc tướng, Lạc hầu dòng dõi vua Hùng
Xem thêm

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

27/03/2020
Nhà bác học Ác - si - mét từng nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất lên". Trong cuộc sống này, dù mạnh mẽ và cá tính đến đâu, con người cũng cần lắm một điểm tựa để có thêm sức...