Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành và phát triển huyện Mê Linh gắn liền với thời đại các vua Hùng dựng nước, là địa bàn cư trú của các Lạc tướng, Lạc hầu dòng dõi vua Hùng
Xem thêm
Lịch sử hình thành và phát triển huyện Mê Linh gắn liền với thời đại các vua Hùng dựng nước, là địa bàn cư trú của các Lạc tướng, Lạc hầu dòng dõi vua Hùng
Xem thêm
Lịch sử hình thành và phát triển huyện Mê Linh gắn liền với thời đại các vua Hùng dựng nước, là địa bàn cư trú của các Lạc tướng, Lạc hầu dòng dõi vua Hùng
Xem thêm

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

13/05/2020
Hơn 10 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Kiều Thị Thu - sinh năm 1988 giáo viên Trường Tiểu học Chu Phan, xã Chu Phan, huyện Mê Linh luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mặc...