Xã Đại Thịnh xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

11/05/2022 | 09:30

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đến sức khỏe và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Hiện nay, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đến mức báo động, làm suy giảm chất lượng môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người dân, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đại Thịnh

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 6/5/2022 của UBND huyện mê Linh về việc tổ chức Lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; UBND xã Đại Thịnh thực hiện tổng vệ sinh môi trường ở 4 thôn vào sáng ngày 11/5/2022.

photo-1652235913046

Vệ sinh môi trường tại Nhà văn hóa thôn Thường Lệ

Để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, hàng tháng Đảng uỷ, UBND xã Đại Thịnh đã tổ chức lồng ghép nhiều hội nghị, giao ban nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của nhân dân trong việc tự giữ gìn, bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom các loại rác thải sinh hoạt gia đình. Cùng với đó là sự vào cuộc các ngành đoàn thể, đã tổ chức và phát động các hoạt động với công tác vệ sinh môi trường như:  đặt các thùng rác trên các xứ đồng để thu gom các loại bao túi thuốc bảo vệ thực  vật do, mô hình đoạn đường nở hoa của Hội liên hiệp Phụ nữ xã. Các hoạt động của các đoàn thể và nhân dân thường xuyên làm công tác vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm vào ngày Chủ nhật hàng tuần tại các nơi công cộng.

Đến nay nhân dân trong xã đã cơ bản thay đổi về nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường, sử lý rác thải hợp lý, chủ động phân loại rác thải, vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi, bà con nhân dân cùng chung tay tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống, phổ biến kinh nghiệm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp....

Nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của nhân dân, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể từ xã đến thôn và các cơ quan, đơn vị; thống nhất trong chỉ đạo thực hiện về công tác môi trường và quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn xã, giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể đến từng thôn, quán triệt và phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong các cơ quan đơn vị vào chiều thứ 6 hàng tuần, các thôn phát động các đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân tích cực tham gia làm công tác vệ sinh môi trường, quét dọn đường làm ngõ xóm ở các khu dân cư đảm bảo sạch sẽ vào ngày chủ nhật hàng tuần.

photo-1652235916834

Vệ sinh tại đường làng ngõ xóm

Đối với các thôn các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tập trung chỉ đạo và quán triệt Kế hoạch đến các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân, tổ chức ra quân đồng loạt làm công tác vệ sinh môi trường theo kế hoạch Đảng uỷ - UBND xã đã triển khai. Trong quá trình triển khai thực hiện vào sáng ngày chủ nhật hàng tuần đồng loạt trên phạm vi toàn xã, Đảng uỷ -UBND xã thành lập đoàn kiểm tra và về từng đơn vị để kiểm tra, nắm bắt quá trình tổ chức thực hiện.

Với sự chung tay vào cuộc của chính quyền và nhân dân sẽ góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã Đại Thịnh nói riêng và toàn huyện Mê Linh nói chung.

Top