Về trang chủ
Chuyển biến tích cực trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại xã Hoàng Kim –Mê Linh

Chuyển biến tích cực trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại xã Hoàng Kim –Mê Linh

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Chỉ thị 40-CT/TW thể hiện định hướng lớn, lâu dài và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

27/06/2024 | 16:11

TRIỂN KHAI RÀ SOÁT CHO VAY ĐỐI VỚI CHỦ THỂ OCOP, CHO VAY PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI XÃ HOÀNG KIM

TRIỂN KHAI RÀ SOÁT CHO VAY ĐỐI VỚI CHỦ THỂ OCOP, CHO VAY PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI XÃ HOÀNG KIM

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 887/NHCS-KHNV của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội về việc rà soát và triển khai cho vay chủ thể OCOP, cho vay phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống.

22/05/2024 | 16:27

HĐND XÃ HOÀNG KIM KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026 KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

HĐND XÃ HOÀNG KIM KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026 KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

HĐND xã Hoàng Kim khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để bầu Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

12/04/2024 | 17:09

UBND XÃ HOÀNG KIM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-UBND NGÀY 28/3/2024 CỦA UBND HUYỆN MÊ LINH

UBND XÃ HOÀNG KIM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-UBND NGÀY 28/3/2024 CỦA UBND HUYỆN MÊ LINH

UBND XÃ HOÀNG KIM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-UBND NGÀY 28/3/2024 CỦA UBND HUYỆN MÊ LINH

12/04/2024 | 10:52

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN VÀ UBND XÃ HOÀNG KIM THÔNG BÁO ỨNG DỤNG MỚI TRÊN VBSP SMARTBANKING

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN VÀ UBND XÃ HOÀNG KIM THÔNG BÁO ỨNG DỤNG MỚI TRÊN VBSP SMARTBANKING

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp chức năng “Mua sắm VnShop” trên ứng dụng VBSP SmartBanking

22/03/2024 | 15:41

UBND xã Hoàng Kim triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

UBND xã Hoàng Kim triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tập trung triển khai một số chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP

22/03/2024 | 15:37

UBND xã Hoàng Kim và Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo phí sử dụng dịch vụ Mobile Banking

UBND xã Hoàng Kim và Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo phí sử dụng dịch vụ Mobile Banking

UBND xã Hoàng Kim và Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo phí sử dụng dịch vụ Mobile Banking

23/02/2024 | 16:05

Chính sách tín dụng đến với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Chính sách tín dụng đến với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Quyết định quy định đối tượng vay vốn gồm: Người  được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá.

20/11/2023 | 11:12

Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án quy hoạch xây dựng Vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

12/11/2023 | 12:58

Top