Về trang chủ
Hội LHPN xã Tiền Phong tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Hội LHPN xã Tiền Phong tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Trong những ngày đầu tháng 5 của cả nước nói chung và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên mọi miền của tổ quốc đang hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954-07/5/2024. Hội LHPN xã Tiền Phong và các Chi hội phụ nữ trong toàn xã đã tổ chức các hoạt động chào mừng như sau:

06/05/2024 | 21:07

Xã Tiền Phong tổ chức thực hiện việc giải tỏa các công trình lều lán vi phạm phòng cháy nổ, vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm sử dụng sai mục đích đất trên địa bàn xã

Xã Tiền Phong tổ chức thực hiện việc giải tỏa các công trình lều lán vi phạm phòng cháy nổ, vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm sử dụng sai mục đích đất trên địa bàn xã

Thực hiện Nghị quyết số 212-NQ/ĐU ngày 28/3/2024 của Đảng ủy xã Tiền Phong; Thực hiện Thông báo kết luận số: 71/KL- UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Tiền Phong về việc tổ chức thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng vi phạm sử dụng sai mục đích đất canh tác trên địa bàn xã Tiền Phong; Thực hiện Kế hoạch: 1503/KH- UBND ngày 31/12/2019 của UBND xã Tiền Phong về tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm trên đất tập thể, đất do UBND xã quản lý. Ngày 22-04-2024 UBND xã Tiền Phong tổ chức thực hiện việc giải tỏa các công trình lều lán vi phạm phòng cháy nổ, vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm sử dụng sai mục đích đất trên địa bàn xã.

23/04/2024 | 17:14

UBND xã Tiền Phong Tổ Chức Hội Nghị Ra Mắt Triển Khai Mô Hình “Nhà Tôi Có Bình Chữa Cháy” Đối Với Cán Bộ Đảng Viên, Hội Viên và Nhân Dân Trên Địa Bàn xã Tiền Phong và Mô Hình “Camera An Ninh” Tại Thôn Do Hạ.

UBND xã Tiền Phong Tổ Chức Hội Nghị Ra Mắt Triển Khai Mô Hình “Nhà Tôi Có Bình Chữa Cháy” Đối Với Cán Bộ Đảng Viên, Hội Viên và Nhân Dân Trên Địa Bàn xã Tiền Phong và Mô Hình “Camera An Ninh” Tại Thôn Do Hạ.

Thực hiện Chương trình số 02/Ctr-UBND ngày 26/01/2024 của UBND huyện Mê linh về Chương trình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2024; Chương trình số 04/CTr-BCĐ ngày 29/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Mê Linh về Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; Căn cứ Nghị quyết số 210-NQ/ĐU ngày 27/3/2024 của Đảng ủy xã Tiền phong về việc lãnh đạo xây dựng mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn xã Tiền Phong; Nghị quyết số 213-NQ/ĐU ngày 01/4/2024 của Đảng ủy xã Tiền phong về việc lãnh đạo xây dựng mô hình “Camera an ninh” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại thôn Do Nhân Hạ, xã Tiền Phong.

12/04/2024 | 22:32

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ VỀ ĐẨY MẠNH  CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP”

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP”

Được sự nhất trí và chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Tiền Phong. Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Tiền Phong tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền các quyết định của Thủ tướng chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Các văn bản của Trung ương hội Khuyến học, của UBND Thành Phố Hà Nội về công tác khuyến học, khuyến tài. Xây dựng xã hội học tập năm 2024 .

09/04/2024 | 15:17

NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TIỀN PHONG

NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TIỀN PHONG

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/02/2024 về Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của xã Tiền Phong năm 2024.

20/03/2024 | 16:24

Bãi bỏ toàn bộ chính sách tín dụng cho Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến

Bãi bỏ toàn bộ chính sách tín dụng cho Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến

Ngày 05/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

01/03/2024 | 14:26

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiền Phong tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà tiễn Tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiền Phong tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà tiễn Tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 202-NQ/ĐU ngày 25/01/2024 của Đảng uỷ xã Tiền Phong về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2024. kế hoạch số 19-KH/ĐTN ngày 06/02/2024 của Ban Chấp hành Đoàn xã Tiền Phong về việc tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tặng quà tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phát huy truyền thống xã Tiền phong Anh Hùng. Sáng ngày 18-02-2024 BCH đoàn xã Tiền Phong tổ chức thành công chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ tặng quà tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024.

19/02/2024 | 17:15

UBND Xã Tiền Phong - Đoàn Thanh Niên Tổ Chức Thành Công Giải Bóng Đá Thanh Niên Xuân Giáp Thìn 2024

UBND Xã Tiền Phong - Đoàn Thanh Niên Tổ Chức Thành Công Giải Bóng Đá Thanh Niên Xuân Giáp Thìn 2024

Thực hiện nghị quyết số 202-NQ/ĐU ngày 25/01/2024 của Đảng ủy xã Tiền Phong về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2024. UBND xã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã tổ chức giải bóng đá nam thanh niên chào xuân Giáp Thìn 2024

15/02/2024 | 12:47

Top