Về trang chủ
Chuyển biến tích cực trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại xã Tiến Thắng –Mê Linh

Chuyển biến tích cực trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại xã Tiến Thắng –Mê Linh

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Chỉ thị 40-CT/TW thể hiện định hướng lớn, lâu dài và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

25/06/2024 | 15:54

HĐND xã Tiến Thắng tổ chức kỳ họp thứ 10!

HĐND xã Tiến Thắng tổ chức kỳ họp thứ 10!

Sáng ngày 20/6/2024, HĐND xã Tiến Thắng tổ chức kỳ họp thứ 10 thường kỳ để thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ PCT. HĐND xã Tiến Thắng, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đánh giá kết quả công tác lãnh chỉ đạo của UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời xin ý kiến của đại biểu HĐND về một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới.

20/06/2024 | 16:12

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRIỂN KHAI RÀ SOÁT CHO VAY ĐỐI VỚI CHỦ THỂ OCOP, CHO VAY PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRIỂN KHAI RÀ SOÁT CHO VAY ĐỐI VỚI CHỦ THỂ OCOP, CHO VAY PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 887/NHCS-KHNV của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội về việc rà soát và triển khai cho vay chủ thể OCOP, cho vay phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống.

24/05/2024 | 09:52

Xã Tiến Thắng ban hành Quyết định thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Bạch Trữ

Xã Tiến Thắng ban hành Quyết định thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Bạch Trữ

Xã Tiến Thắng ban hành Quyết định thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Bạch Trữ

11/04/2024 | 16:06

Xã Tiến Thắng ban hành Quyết định thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Diến Táo

Xã Tiến Thắng ban hành Quyết định thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Diến Táo

Xã Tiến Thắng ban hành Quyết định thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Diến Táo

11/04/2024 | 16:04

Xã Tiến Thắng ban hành quyết định thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thái Lai

Xã Tiến Thắng ban hành quyết định thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thái Lai

Xã Tiến Thắng ban hành quyết định thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thái Lai

11/04/2024 | 16:02

UBND xã Ban hành quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 04/4/2024

UBND xã Ban hành quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 04/4/2024

Quyết định thành lập tổ chuyển đổi số thôn Kim Giao

11/04/2024 | 15:57

Xã Tiến Thắng ban hành kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2024 về cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn xã

Xã Tiến Thắng ban hành kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2024 về cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn xã

Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính xã Tiến Thắng năm 2024

11/04/2024 | 15:44

Đại Hội  đại biểu Ủy ban MTTQ xã Tiến Thắng, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp!

Đại Hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã Tiến Thắng, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp!

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2024- 2029 được tổ chức từ ngày 29 - 30/3/2024 tại Hội trường Đảng ủy - UBND xã. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” Đại hội Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, trí tuệ, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

04/04/2024 | 15:50

Hội LHPN xã Tiến Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã Tiến Thắng và kết nạp 08 hội viên danh dự nhiệm kỳ 2021 - 2026!

Hội LHPN xã Tiến Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã Tiến Thắng và kết nạp 08 hội viên danh dự nhiệm kỳ 2021 - 2026!

Ngày 26/3/2024, tại trụ sở UBND xã Hội LHPN xã tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ xã Tiến Thắng 2021 - 2026; kết nạp hội viên danh dự năm 2024.

29/03/2024 | 13:54

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Tiến Thắng triển khai hiệu quả công tác nhận ủy thác vốn vay ưu đãi trên địa bàn xã Tiến Thắng!

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Tiến Thắng triển khai hiệu quả công tác nhận ủy thác vốn vay ưu đãi trên địa bàn xã Tiến Thắng!

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã Tiến Thắng, Hội liên hiệp phụ nữ xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mê Linh để triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã.

28/03/2024 | 15:48

Top