Về trang chủ
Hội Nông dân xã Tráng Việt: Thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội

Hội Nông dân xã Tráng Việt: Thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội

Với vai, trách nhiệm trong phát triển kinh tế nông nghiệp, Hội Nông dân xã xác định hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian qua, Hội Nông dân xã Tráng Việt đã tích cực phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mê Linh tăng cường khai thác nguồn vốn để tín chấp cho hội vên nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Các nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH huyện đang phát huy được hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên nông dân, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

29/09/2023 | 14:24

Xã Tráng Việt tổ chức “Ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Xã Tráng Việt tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Xã Tráng Việt tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

14/08/2023 | 10:26

TRÁNG VIỆT ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”, THIẾT THỰC KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

TRÁNG VIỆT ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”, THIẾT THỰC KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

TRÁNG VIỆT ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”, THIẾT THỰC KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

27/07/2023 | 11:21

Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Mê Linh thực hiện Kiểm tra, giám sát các hoạt động tín dụng chính sách tại xã Tráng Việt

Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Mê Linh thực hiện Kiểm tra, giám sát các hoạt động tín dụng chính sách tại xã Tráng Việt

Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Mê Linh thực hiện Kiểm tra, giám sát các hoạt động tín dụng chính sách tại xã Tráng Việt

24/07/2023 | 14:11

Công khai danh mục thủ tục hành chính xã Tráng Việt tính đến ngày 22/5/2023

Công khai danh mục thủ tục hành chính xã Tráng Việt tính đến ngày 22/5/2023

Công khai danh mục thủ tục hành chính xã Tráng Việt tính đến ngày 22/5/2023

14/06/2023 | 14:45

Xã Tráng Việt chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn ĐôngCao nhiệm kỳ 2023 – 2025

Xã Tráng Việt chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn ĐôngCao nhiệm kỳ 2023 – 2025

Xã Tráng Việt chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn ĐôngCao nhiệm kỳ 2023 – 2025

14/06/2023 | 14:27

UBND xã Tráng Việt thông báo về mức lãi suất cho vay ưu đãi về nhà ở xã hội năm 2023

UBND xã Tráng Việt thông báo về mức lãi suất cho vay ưu đãi về nhà ở xã hội năm 2023

THÔNG BÁO 3955A/TB-NHCS NGÀY 10/05/2023 VỀ VIỆC THỰC HIỆN LÃI SUẤT VỀ VIỆC CHO VAY ƯU ĐÃI NHÀ Ở XÃ HỘI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 486/QĐ-TTg NGÀY 10/05/2023 VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY ƯU ĐÃI TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY ĐỂ MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI, XÂY DỰNG MỚI HOẶC CẢI TẠO NHÀ ĐỂ Ở

25/05/2023 | 17:16

UBND xã Tráng Việt tăng cường tiếp tục triển khai nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

UBND xã Tráng Việt tăng cường tiếp tục triển khai nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

UBND xã Tráng Việt tăng cường tiếp tục triển khai nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

23/03/2023 | 16:59

UBND XÃ TRÁNG VIỆT - NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CHO VAY HỌC SINH SINH VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH 157/2007/QĐ-TTg

UBND XÃ TRÁNG VIỆT - NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CHO VAY HỌC SINH SINH VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH 157/2007/QĐ-TTg

UBND XÃ TRÁNG VIỆT - NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CHO VAY HỌC SINH SINH VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH 157/2007/QĐ-TTg

21/03/2023 | 14:31

THÔNG BÁO UBND XÃ TRÁNG VIỆT – NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MOBIL BANKING TỚI KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO UBND XÃ TRÁNG VIỆT – NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MOBIL BANKING TỚI KHÁCH HÀNG

Thực hiện việc tăng cường các dịch vụ, tiện ích phục vụ khách hàng là cá nhân, người vay vốn, từ tháng 12/22022, Ngân hàng Chính sách xã hội chính thức triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử (Mobile Banking) đến khách hàng dưới hình thức ứng dụng trên thiết bị di động, điện thoại di động.

15/02/2023 | 15:57

UBND XÃ TRÁNG VIỆT – NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH THÔNG BÁO

UBND XÃ TRÁNG VIỆT – NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH THÔNG BÁO

CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỂ MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI; XÂY DỰNG MỚI HOẶC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ ĐỂ Ở

23/11/2022 | 16:23

Top