XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

HĐND huyện Mê Linh: Tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Ngày đăng 10/01/2019 | 07:30  | Lượt xem: 148

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 09/1/2019, HĐND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp trong huyện  năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 09/1/2019, HĐND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp trong huyện  năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới trong điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đề ra. Việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác của HĐND, Thường trực HĐND các cấp được thực hiện rõ nội dung, rõ tiến độ, rõ người chịu trách nhiệm, đạt hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, nề nếp công việc được duy trì thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt. Các nhiệm vụ thường xuyên giữa 2 kỳ họp thực hiện khoa học, chặt chẽ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; các quyết sách đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương, phù hợp với lợi ích của cử tri và Nhân dân.

Trong năm qua, HĐND các cấp trong huyện đã tổ chức 39 kỳ họp, ban hành 202 Nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cả hai cấp đã tổ chức 07 phiên giải trình, 125 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề và thường xuyên, các hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo về mặt nội dung và hình thức, tăng cường khảo sát ở cơ sở. Hoạt động chất vấn đã được chú trọng đẩy mạnh hơn, đã có 151 câu hỏi chất vấn, tái chất vấn, truy vấn được thực hiện tại kỳ họp; giành thời gian 1/3 ngày làm việc cho chất vấn và trả lời chất vấn cùng phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND cùng cấp.

Cùng với đó, HĐND các cấp trong huyện cũng tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND, tiếp nhận gần 500 ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển và đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo kết quả tới cử tri. Phối hợp tiếp công dân định kỳ được 1753 buổi; tiếp nhận, xem xét, kịp thời chuyển 50 đơn của công dân đến các cơ quan hữu quan theo quy định. Xem xét giải quyết những công việc phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND đảm bảo kịp thời, đúng theo luật định.

02 Ban HĐND các cấp đã nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND; trong hoạt động giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, HĐND các cấp trong huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Kết quả: Có 140/168 người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 50% tổng số đại biểu được đánh giá tín nhiệm cao; không có người nào có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo được các nguyên tắc theo quy định của Nghị quyết số 85/2014/QH13 là công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND các cấp trong huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Có những vấn đề đã được đại biểu chất vấn và tái chất vấn nhiều lần trong các kỳ họp, một số kiến nghị sau giám sát của HĐND được các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu nghiêm túc, tuy nhiên việc giải quyết còn chậm. Hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND ở một số xã tại kỳ họp còn hạn chế, đại biểu HĐND ít chủ động đặt vấn đề nội dung chất vấn trực tiếp tại kỳ họp…

Đ/c Nguyễn Thế Hưng - Chủ tịch HĐND xã Mê Linh phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được của HĐND các cấp trong huyện năm 2018, nhất là có nhiều chuyển biến tích cực ở HĐND cấp xã:  Các xã Mê Linh, Văn Khê (hoạt động giám sát), các xã: Mê Linh, Tam Đồng, Hoàng Kim, Liên Mạc, Tiền Phong, Tráng Việt  (hoạt động chất vấn tại kỳ họp), các xã, thị trấn: Quang Minh, Chi Đông, Hoàng Kim, Tiền Phong (hoạt động giải trình giữa 2 kỳ họp)…Những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào hoạt động chung của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố và của huyện Mê Linh trên các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong năm 2019, trong đó, tập trung vào việc nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, chất lượng giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri … để HĐND thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện, đồng chí Phùng Minh Chiến – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu, ghi nhận sự cố gắng, chủ động thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch năm 2018 của HĐND các cấp trong huyện; đồng thời đề nghị năm 2019, HĐND các cấp trong huyện cần khắc phục những tồn tại của năm 2018, có những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, hoàn thành chương trình năm 2019 theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Luật./.

Phạm Hường