XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX
Ngày đăng 16/10/2014 | 10:02  | Lượt xem: 1373

Các đồng chí: Lưu Tiến Long – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên, ủy viên UBKT Huyện ủy, trưởng các Ban Đảng, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

  

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Lưu Tiến Long – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên, ủy viên UBKT Huyện ủy, trưởng các Ban Đảng, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Các báo cáo đã nêu rõ: 9 tháng đầu năm 2014, Huyện ủy Mê Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng:

Đ/c Nguyễn Văn Hương-Ủy viên BTV, Trưởng BTC Huyện ủy báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng,
xây dựng MTTQ và các đoàn thể 9 tháng đầu năm 2014
 

Về xây dựng đảng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng; công tác triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tiếp tục được đổi mới; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tích cực triển khai, đã thành lập các Tiểu ban nhân sự, văn kiện, phục vụ Đại hội; công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được tập trung lãnh đạo của hiệu quả, 9 tháng đầu năm đã mở 25 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 3 nghìn lượt học viên, đạt 73% kế hoạch năm; công tác tổ chức và cán bộ được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, trong 9 tháng đã thành lập mới 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ; kiện toàn, sắp xếp 11 chi bộ thôn, 13 đảng bộ bộ phận, 29 Ban công tác mặt trận, 27 Chi hội phụ nữ, 24 chi hội nông dân, 23 chi hội Cựu chiến binh, 26 Chi đoàn thành niên theo Đề án 06-ĐA/TU của Thành ủy; bổ nhiệm 33 đồng chí cán bộ quản lý các phòng, ban, ngành và khối trường học, điều động, luân chuyển 3 đồng chí, kiện toàn bổ sung 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, đã thành lập 18 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 41 tổ chức cơ sở đảng; công tác nội chính, công tác dân vận có chuyển biến tích cực; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo...

 
Đ/c Đoàn Văn Trọng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014

Cùng với công tác xây dựng Đảng, 9 tháng đầu năm, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng có trọng tâm, trọng điểm, một số lĩnh vực kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 12.805 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch, tăng 5.1% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch tiếp tục được chỉ đạo tích cực; công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị được tăng cường, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị về "Năm trật tự văn minh đô thị 2014", đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn huyện; công tác giải quyết đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, giáo dục – đào tạo và y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt.

 
Đ/c Nguyễn Văn Nguyệt - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm phát biểu tham luận tại hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 
Đ/c Lưu Tiến Long - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Tiến Long - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được, nêu ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị 3 tháng cuối năm, các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tiếp tục giữ vững, phát huy hơn nữa tính đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền, xây dựng hệ thống chính quyền, đoàn thể từ huyện tới cơ sở vững mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2014; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những bức xúc của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi, đảng bộ cần tăng cường quán triệt các văn bản tới đảng viên, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị nhân sự, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chế độ báo cáo trước, trong và sau Đại hội.

 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết
Hội nghị lần thứ hai mươi hai BCH Đảng bộ huyện khóa IX

Hội nghị đã thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX./.