XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị quán triệt một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân cuối năm 2014
Ngày đăng 14/11/2014 | 09:57  | Lượt xem: 1686

Đồng chí Lưu Tiến Long – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

  Đồng chí Lưu Tiến Long – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo HĐND – UBND huyện; trưởng, phó các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy xã, thị trấn; bí thư chi, đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học trực thuộc đảng bộ huyện; đồng chí Phó bí thưu Thường trực Đảng ủy Quân sự huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lưu Văn Chi - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy hướng dẫn các nội dung về: quy chế bầu cử trong đảng; công tác nhân sự đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; công tác lấy phiếu tín nhiệm năm 2014....


Đ/c Lưu Tiến Long - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Tiến Long – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát trong cán bộ, đảng viên để chuẩn bị tốt cho công tác đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trước hết, các cấp ủy đảng cần tập trung tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 97 của Thành ủy, Kế hoạch số 103 của Huyện ủy về công tác rà soát chính trị nội bộ; tập trung rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tái cử và cán bộ, đảng viên quy hoạch cho đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Liên quan đến kiếm điểm tập thể cá nhân, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện hằng năm, kết quả kiểm điểm, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đảng viên là căn cứ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí phân công tổ chức cán bộ do vậy việc đánh giá phải được thực hiện một cách thực chất, khách quan, không qua loa, đại khái. Đối với kiểm điểm tập thể cần kiểm điểm, đánh giá việc triển khai kết quả đạt được đối với các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của trung ương, thành phố và huyện đặt ra trong năm; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo chủ trương của đảng, nhà nước; đặc biệt phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các tập thể; kết quả kiểm tra, giám sát đối với đảng viên của đơn vị mình; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ. Đối với cá nhân, cần kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM….Kiểm điểm tạp thể, cá nhân đều phải làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế? lấy kết quả kiểm điểm tập thê làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung cho kết quả kiểm điểm tập thể…./.