XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014
Ngày đăng 22/10/2014 | 10:01  | Lượt xem: 1731

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Báo cáo nêu rõ: 9 tháng đầu năm 2014, các cơ quan khối nội chính huyện đã thường xuyên, chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy các biện pháp, giải pháp tích cực, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

    Hội nghị đã nghe báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Báo cáo nêu rõ: 9 tháng đầu năm 2014, các cơ quan khối nội chính huyện đã thường xuyên, chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy các biện pháp, giải pháp tích cực, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng công tác khởi tố, điều tra của Cơ quan điều tra và phê chuẩn các quyết định khởi tố, kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát được nâng lên; hạn chế việc trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung trong các giai đoạn tố tụng, không để xảy ra trường hợp quá hạn điều tra. Công tác xét xử có nhiều tiến bộ, việc tranh tụng tại toàn được thực hiện công khai, nghiêm túc, đúng luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, đảng viên và nhân dân được tăng cường. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh, 9 tháng đầu năm đã tiếp trên 759 lượt công dân, tiếp nhận 346 đơn khiếu  nại, tố cáo, đã giải quyết đạt trên 84% số đơn tiếp nhận.

Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách hành chính, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu,...Việc kê khai tài sản hàng năm được triển khai đầy đủ, chính xác. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được gắn với việc tuyên truyền thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố và huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác khối nội chính trong thời gian tới.

 
Đ/c Lưu Tiến Long - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Tiến Long - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá kết quả công tác nội chính của huyện 9 tháng đầu năm; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: Tình hình an ninh trật tự trên một số lĩnh vực, địa phương còn tiềm ẩn phức tạp, các loại tội phạm được phát hiện và xử lý chưa tương xứng với tình hình thực tế, tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ; công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật chưa thực sự hiệu quả, nhất là tuyên truyền, phố biến cho nhân dân va công nhân trong các khu, cụm công nghiệp; công tác nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nội bộ nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác khiếu nại tố cáo còn chậm, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo còn chưa tích cực...

Về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính..; nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của đảng bộ, chính quyền, các cơ quan nội chính từ huyện đến xã, thị trấn; tăng cường dự báo, nắm bắt, chủ động đề xuất các phương án, giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động trong từng lĩnh vực; bên cạnh đó cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành khối nội chính nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc..../.

 

 

Tin, ảnh: Bích Ngọc