Thực hiện Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng các tiêu chí để Mê Linh phát triển lên quận

16/03/2022 | 17:03

Sáng ngày 16/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh khóa XI tổ chức hội nghị bàn và cho ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

photo-1647424877980

Đ/c Trần Thanh Hoài - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua Tờ trình của UBND huyện

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông qua Tờ trình của UBND huyện về Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều hành và gợi ý phần thảo luận, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư trên địa bàn huyện; nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trong đó, Nhiệm vụ quy hoạch là khái quát nhất, bao hàm nhất; sau khi phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch mới có cơ sở để xây dựng Đồ án quy hoạch. Việc xây dựng Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch phải được làm chặt chẽ, xin ý kiến của nhiều cấp và phải được Thành phố phê duyệt.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn đề nghị: Trên tinh thần xây dựng và thực tế của từng ngành, địa phương, các các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; với quan điểm thống nhất là đưa huyện Mê Linh phát triển theo hướng đô thị.

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với hơn 10 ý kiến tham gia đóng góp vào Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về một số nội dung như: Quan điểm; mục tiêu; vai trò; quy mô dân số; các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị,... của huyện trong những năm tới.

photo-1647424881308

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy khẳng định: Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có vài trò quan trọng quyết định đến sự phát triển của huyện không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho nhiều năm tiếp theo.

Đồng chí yêu cầu UBND huyện rà soát lại toàn bộ tổng thể các quy hoạch liên quan đến huyện như: Quy hoạch chung huyện; Quy hoạch phát triển đô thị; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Quy hoạch khu công nghiệp,.. để cập nhật vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; tránh tình trạng chồng chéo, khi triển khai phải điều chỉnh quy hoạch.

Bên cạnh đó, việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh phải bám sát thực tiễn và xu hướng phát triển của Thủ đô, có tầm nhìn xa và dài hơi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm khẳng định, huyện Mê Linh có nhiều tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, gần sân bay quốc tế, … để phát triển công nghiệp và đô thị. Do vậy, việc lập Quy hoạch vùng của huyện phải có tầm nhìn xa, thống nhất quan điểm phát triển huyện theo hướng đô thị và đáp ứng các tiêu chí lên quận và sau đó là lên thành phố.

Đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị phải tích cực vào cuộc, triển khai xây dựng các tiêu chí bắt nhịp với công tác quy hoạch theo hướng tăng cường phát triển hạ tầng giao thông, nhà ở, công trình công cộng, thương mại, dịch vụ,… Trước mắt, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, triển khai các dự án đô thị, đồng thời đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

Đồng chí yêu cầu cơ quan chuyên môn (Phòng Quản lý đô thị) phải bảo vệ bằng được các chỉ tiêu theo quy định để huyện Mê Linh phát triển lên quận; nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí giao UBND huyện tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đồng chí tại hội nghị này, hoàn chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện trước khi trình HĐND huyện thông qua; đồng thời bắt tay triển khai Đồ án quy hoạch vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất./.


Nguyễn Tuyền, Hữu Thành

Top